Ouder Commissie

In de Wet Kinderopvang is vastgesteld dat elke peuteropvang verplicht is om een oudercommissie op te richten. Dit om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kind te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de peuteropvang.

De belangrijkste taak van de Ouder Commissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de peuteropvang. Als ouder wil u natuurlijk het beste voor uw kind en dit kan door ons asl groep sterk te maken voor bepaalde zaken. De Ouder Commissie draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen die De Rollebol bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de Ouder Commissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan de eigenaar van De Rollebol. De Oude Commissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van De Rollebol, de prijs die gevraagd wordt en de openingstijden.

De Ouder Commissie van Coevorden en Dalen zijn samengevoegd. Deze komen verschillende keren per jaar bij elkaar om te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de eigenaar (en eventueel met overige peuterleidsters) van De Rollebol.

Heb je als ouders ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loop je als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kan je hiermee terecht bij de Ouder Commissie. Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun eigen situatie kunnen zich in eerste instantie wenden tot de peuterleidsters of de eigenaar van De Rollebol.

Ouders kunnen via de mail contact opnemen met de leden van de Ouder Commissie. De Ouder Commissie streeft ernaar om zo spoedig mogelijk te reageren.

De Ouder Commissie bestaat op dit moment uit:

- Kim Habing

- Judy de Bie

- Inge Bruins

 

Email:      oc.derollebol@gmail.com