Kwaliteit en veiligheid

De Rollebol voldoet aan de verschillende veilgheidseisen en heeft daarvoor een aantal zaken vastgelegd.

In de Risico Inventarisatie Evaluatie Veiligheid staat beschreven wat mogelijke risico's zijn in het gebouw (vloeren, deuren, muren, elektra) maar ook (buiten) speelgoed, meubilair etc. Wat eventuele acties zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Daarnaast beschikt De Rollebol over een Risico Inventarisatie Evaluatie Gezondheid. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met alledaagse hygiëne en materialen maar ook hoe om te handelen bij (insekten) beten, (extreme) warmte, medicatie etc.

Belangrijk: zieke kinderen kunnen niet op de speelplek komen of blijven. De leidsters kennen het ziekte protocol volgens de richtlijnen van de GGD. Ouders worden hierover geïnformeerd.

 

Rookbeleid

Onze peuterspeelzaal is rookvrij. Dat betekent dat niemand rookt in de buitenruimte, in de tuin en bij de ingang.
Gezien het risico van derdehands rook wordt er door medewerkers voor en tijdens werktijd helemaal niet gerookt.
We doen dit om dat we kinderen willen beschermen en ze het goede voorbeeld willen geven.

 

Inspectierapporten

Coevorden
Inspectierapport 12 oktober 2022
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inspectierapport/f702163c-7a58-4c3f-9f03-616bd5a4c26c/747598c1-0a40-43ff-98f7-96c823fd7c73

 

Dalen
Inspectierapport 17 november 2022
https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/#/inspectierapport/81b8d137-6361-4aa0-9c35-8e59a9cdf4eb/69a8a1b4-640a-4e1c-b225-eb75f5d3496b