Hoe werken wij?

Wij werken volgens een pedagogisch beleidsplan. Hierin hebben wij de omgang op verschillende gebieden beschreven. Hieronder volgt een korte samenvatting/opsomming hiervan. Mocht u de uitgebreid versie in willen zien dan kunt het pedagogisch beleidsplan opvragen ter inzage bij één van de peuterleidsters.

Cognitieve ontwikkeling: de peuter een puzzel aanbieden en deze samen maken. Hierbij wordt de peuter gewezen op de eigenschappen van de puzzel: kleuren, vormen en dat deze op elkaar moeten aansluiten. Daarnaast is aandacht voor het aanleren van begrippen als, op, onder, naast, achter en in. Dit oefenen we door kleine opdrachten te geven, zoals "ga maar OP je stoel zitten" of "ga maar NAAST Jan staan."

Taalontwikkeling: we lezen verhalen voor, houden kringgesprekken en zingen met elkaar. De peuterleidster benoemd wat ze doet en waarom ze iets doet, bijvoorbeeld: "ik zet dat even daar neer, anders hebben we geen ruimte genoeg."

Sociaal- emotionele ontwikkeling: we hebben gesprekken in de kring waarbij we aandacht besteden aan elkaar en waarbij we leren luisteren naar elkaar. We benoemen onze gevoelens, zoals blij, boos, verdrietig en bang. We leren dat de kinderen elkaar kunnen helpen door bijvoorbeeld samen te puzzelen of de schooltassen uit te delen.

Motorische ontwikkeling: regelmatig doen we bewegingsspelletjes. Daarnaast wandelen we in het park en leren we daar het verschil tussen harlopen, huppelen en springen. We stimuleren de fijne motoriek door bijvoorbeeld ministeck aan te bieden of de kleuren en plakken.

Zelfstandigheidsontwikkeling: de peuterleidster stimuleert het kind om zelfstandig de jas aan en uit te doen. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we bij de toiletgang en met het wassen van de handen.

Creatieve ontwikkeling: de peuterleidster vertelt een kort inleidend verhaal om peuters te boeien voor een activiteit. Daarna wordt uitgelegd wat er gemaakt gaat worden en wordt er eventueel een voorbeeld bekeken. De eigen creativiteit van het kind krijgt hierbij alle ruimte.