Missie

Alle kinderen tussen de twee en vier jaar zijn welkom bij ons!

Kinderen zijn uniek!

Kinderen zijn de toekomst!

De Rollebol is er om uw kind een fijne, leuke en leerzame tijd te geven. Uw kind moet zich er thuis voelen zodat het zich spelenderwijs ontwikkelt. Op De Rollebol is er volop ruimte om echt kind te zijn.

Wij streven altijd naar maatwerk. Iedere peuter is immers uniek met zijn eigen talent. Uw kind krijgt wat het nodig heeft aan passende ondersteuning en begeleiding. Wij werken hierbij altijd samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en zonodig met het consultatiebureau of de logopedie.


Visie

De peutergroep richt zich op het aanbieden van een veilige plek, waar kinderen gestimuleerd worden zich op alle terreinen te ontwikkelen. Wanneer er zich problemen of stagnaties voordoen, worden deze gesignaleerd, onderkend en besproken met de ouders.