Informatie over Voor- en Vroegschoolse Educatie

U hebt van het consultatiebureau (Icare) een indicatie gekregen voor de zogenaamde ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ (VVE) voor uw peuter. De reden hiervan is dat men de ontwikkeling van uw kind op met name taalgebied extra wil stimuleren. In deze folder kunt u de belangrijkste informatie hierover nog eens nalezen.

Wat is VVE?
VVE is een speciaal programma van activiteiten dat erop gericht is om met name de spraaktaalontwikkeling van kinderen extra te stimuleren. De pedagogische medewerkers van De Rollebol zijn extra opgeleid om uw kind hierin te begeleiden. De Rollebol werkt met het VVE-programma Piramide.

Voor wie is VVE bedoeld?
VVE is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf twee jaar en drie maanden die in hun ontwikkeling, met name ook op taalgebied, dreigen achter te lopen. Met dit leuke uitdagende programma kan een kind een inhaalslag maken in zijn of haar ontwikkeling.

Waarom is VVE nodig?
Het is belangrijk dat een kind een goede start maakt in het basisonderwijs. Om die reden hebben de basisscholen, kinderopvang en het consultatiebureau met ondersteuning van de gemeente de samenwerking gezocht om deze programma’s aan te bieden. Het VVE-programma begint bij de peutergroep en loopt door in de kleutergroepen van de basisscholen. Kinderen kunnen op deze wijze aansluiting krijgen en houden op de basisschool.

Wat betekent VVE voor u?
De VVE- indicatie betekent dat uw kind 14 uur per week extra ondersteuning krijgt. De 14 uur VVE uren zijn verdeeld over vier dagdelen per week en 46 weken in het jaar. Dit wordt gesubsidieerd door de gemeente.

Uw kind heeft een VVE-indicatie en dan?
We hopen dat u als ouder het aanbod om VVE te volgen aanneemt. In dat geval kunt u zelf uw kind aanmelden op de peutergroep De Rollebol. Dit geldt voor De Rollebol in Coevorden en in Dalen.

U dient het aanmeldformulier van Icare gelijktijdig met het inschrijven af te geven. De kinderopvang zorgt verder voor de afwikkeling met de gemeente. De vorderingen van uw kind worden tussentijds gevolgd en, in samenspraak met u, teruggekoppeld aan het consultatiebureau.

Wij wensen u en uw kind alle goeds!