Kwaliteit en veiligheid

De Rollebol voldoet aan de verschillende veilgheidseisen en heeft daarvoor een aantal zaken vastgelegd.

In de Risico Inventarisatie Evaluatie Veiligheid staat beschreven wat mogelijke risico's zijn in het gebouw (vloeren, deuren, muren, elektra) maar ook (buiten) speelgoed, meubilair etc. Wat eventuele acties zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Daarnaast beschikt De Rollebol over een Risico Inventarisatie Evaluatie Gezondheid. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met alledaagse hygiëne en materialen maar ook hoe om te handelen bij (insekten) beten, (extreme) warmte, medicatie etc.

Belangrijk: zieke kinderen kunnen niet op de speelplek komen of blijven. De leidsters kennen het ziekte protocol volgens de richtlijnen van de GGD. Ouders worden hierover geïnformeerd.


COVID-19

Om rekening te houden met de geldende RIVM maatregelen, heeft De Rollebol het volgende besloten;

Medewerkers:

 • Tussen (pedagogisch) medewerkers, vrijwilligers en stagiaires wordt er ten alle tijden 1,5 meter afstand bewaard.
 • De (pedagogisch) medewerkers, vrijwilligers en stagiaires wassen zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
 • Hoesten/niezen in ellenboog
 • Geen handen schudden met ouders en/of andere.

De Schutse:

 • De ingang van De Rollebol is vanaf nu de park kant. Dit aangezien dat er bij deze ingang het contact met ouderen vermeden kan worden.
 • Haal- en brengmomenten zijn verkort. Om onder de ouders de groepsvorming zoveel mogelijk te beperken is er besloten dat het kind, bij het hek, door één van de medewerkers wordt opgevangen.
 • Ouders mogen niet mee naar binnen om samen te spelen met uitzondering van nieuwe peuters.

De Selkersgoorn:

 • De ingang bij de Selkersgoorn blijft de normale ingang. Dit aangezien dat er bij deze ingang het contact met ouderen vermeden kan worden.
 • Haal- en brengmomenten zijn verkort. Om onder de ouders de groepsvorming zoveel mogelijk te beperken is er besloten dat het kind, bij het hek, door één van de medewerkers wordt opgevangen.
 • Ouders mogen niet mee naar binnen om samen te spelen met uitzondering van nieuwe peuters.

Hygiëne maatregelen:

 • De Rollebol leeft de algemene hygiëne voorschriften van het RIVM na. Op de groep is voldoende zeep, desinfecterende middelen en papieren handdoekjes aanwezig.
 • Materialen worden extra vaak schoon gemaakt waar personeel en kinderen gebruik van maken. Daarnaast worden de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots) mee genomen in de extra schoonmaak.

Thuisblijfregels – Peuters:

Peuters tussen de twee en vier jaar mogen naar de peuterspeelzaal met een neusverkoudheid, behalve als:

 • Zij/hij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben
 • Er contact is geweest met een bevestigde COVID-19 patiënt
 • Een volwassen gezinslid klachten hebben passen bij COVID-19 (verkoudheidklachten, koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid nog niet bekend is.
 • Kinderen mogen was weer naar De Rollebol als zij 24 uur klachten vrij zijn of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.

Thuisblijfregels – Personeel:

 • Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:
 • Vanaf 1 juni kan iedereen in Nederland met corona-gerelateerde klachten zich laten testen. Het gaat om (milde) klachten als: Hoesten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging/koorts, plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerkers thuis.
 • Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiëne maatregelen
 • Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste van 24 uur hellemaal weg zijn, mag de medewerkers weer aan het werk.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid verkoudheidklachten en koorts (vanaf 38 graden of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid ook thuis.
 • Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft, mag het personeelslid weer naar De Rollebol.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet het personeelslid wachten tot die persoon 24 klachtenvrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.


Rookbeleid

Onze peuterspeelzaal is rookvrij. Dat betekent dat niemand rookt in de buitenruimte, in de tuin en bij de ingang.
Gezien het risico van derdehands rook wordt er door medewerkers voor en tijdens werktijd helemaal niet gerookt.
We doen dit om dat we kinderen willen beschermen en ze het goede voorbeeld willen geven.Inspectierapporten

Coevorden
Inspectierapport 12 februari 2020:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=312804

Inspectierapport 28 januari 2020:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=311694


Dalen
Inspectierapport 14 september 2020:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=323842

Inspectierapport 16 juni 2021:
www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=342828