Missie

Alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar zijn welkom bij ons! 

Kinderen zijn uniek! 

Kinderen zijn de toekomst! 

De Rollebol is er om uw kind een fijne, leuke en leerzame tijd te geven. Uw kind moet zich er thuis voelen zodat het zich spelenderwijs ontwikkelt. Op De Rollebol is er volop ruimte om echt kind te zijn. 

Wij streven altijd naar maatwerk. Iedere peuter is immers uniek met zijn eigen talent. Uw kind krijgt wat het nodig heeft aan passende ondersteuning en begeleiding. Wij werken hierbij altijd samen met u als ouder(s)/ verzorger(s) en zonodig met het consultatiebureau of de logopedie.