De Rollebol heeft nog plek voor uw kind! 

Wanneer uw kind aangemeld wordt  voor De Rollebol dient hij/ zij minimaal twee dagdelen af te nemen. De huidige groepen van de Rollebol zijn verdeeld over de ochtenden.

De mogelijkheden zijn:

Maandagochtend                   woensdagochtend               óf 
Dinsdagochtenddonderdagochtend 

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor VVE dan zal hij/ zij tevens deelnemen op de vrijdagochtend (van 08.30-11.30uur). Kinderen met een VVE indicatie hebben namelijk recht op 10 uur p.w. peuteropvang.

In overleg is het ook mogelijk om zonder VVE indicatie gebruik te maken van de vrijdagochtend (met daarnaast nog één of meerdere andere ochtenden). 

Brengen

  08:30 uur - 09:00 uur                              Programma

  09:00 uur - 11:30 uurOphalen

  11:30 uur - 12:00 uurWanneer er tijdelijk geen passende plek is zal uw kind op de wachtlijst geplaatst worden (de wachtlijst wordt opgebouwd in volgorde van opgave).

In de zomermaanden is De Rollebol tijdens de bouwvak-vakantie drie weken gesloten. Daarnaast sluit De Rollebol twee weken rondom Kerst en oud&nieuw. Tijdens de overige schoolvakanties (voorjaarsvakantie, meivakantie en herfstvakantie) is De Rollebol geopend. 

In deze fase van de ontwikkeling van uw kind is structuur belangrijk. Dit geldt ook voor de gewenning aan anderen dan de ouders. Wij vinden het daarom belangrijk tot goede afspraken te komen over wanneer uw kind komt. 

Dit gaat in overleg met u. We doen ons best zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen. De breng- en ophaaltijden zijn ruim opgezet zodat u een en ander kunt inpassen in uw agenda. Maar ook om u de mogelijkheid te bieden andere ouders te ontmoeten. En eventuele vragen aan de peuterleidster te stellen.