Betaling

Om de kosten zo laag mogelijk te houden verzenden we geen acceptgiro's en plegen we ook geen automatische incasso's.

We vragen u uw bijdrage vooraf, op uiterlijk de 25ste van elke maand te voldoen (o.v.v. naam van het kind en de maand van betaling). U kunt dit eenvoudig zelf regelen via een (elektronische) overschrijving. Bij tele-bankieren kan een en ander ook al door u worden ingepland.

Bij De Rollebol komt uw kind twee dagdelen van drie en een half uur per keer, totaal zeven uur per week. U betaald een vast maandbedrag die als volgt is opgebouwd: € 8,17 (uurtarief) x 7 uur (per week) = €57,19 per week. Weekprijs x 46 weken = €2630,74 kosten per jaar : 12 maand = €219,23 per maand.

Met ingang van 1 januari 2021 is het maandbedrag als volgt opgebouwd: € 8,46 (uurtarief) x 7 uur (per week) = €59,22 per week. Weekprijs x 46 weken = €2724,12 kosten per jaar : 12 = €227,01 per maand

Kinderopvangtoeslag
U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt voor alle opvanginstellingen samen. Als uw kind bijvoorbeeld zowel naar een peuteropvang als naar een gastouder gaat, kunt u in totaal voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag krijgen. Op de website van de belastingdienst kunt u zelf nazien welke vergoeding voor u van toepassing is.

Uw kind krijgt VVE
De VVE-indicatie betekent dat uw kind zestien uren per week, verdeeld over vier dagdelen, aan ondersteuning krijgt. Dit wordt gesubsidieerd door gemeente Coevorden. De Rollebol zorgt voor de afhandeling met de gemeente.

Wanneer u recht heeft op kinderopvangtoeslag worden de eerste acht uren verekend met de belastingdienst (kinderopvangtoeslag). De overige acht uren worden gesubsidieerd door gemeente Coevorden.

Geen kinderopvangtoeslag?
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor de niet-KOT regeling. Dit betekend dat de gemeente zestien uur subsidieerd en u hiervoor een eigen bijdrage(maandelijks) naar inkomen betaald.

Eén inkomen
Mocht u één inkomen hebben, dan komt u sowieso in aanmerking voor de niet-KOT regeling.
Ook als uw kind geen VVE indicatie heeft en zeven uur per week komt.
Via de gemeente krijgt u subsitdie en betaald u het maandbedrag naar inkomen.

Om in aanmerking te komenvoor een VVE-indicatie dient uw kind wel twee en een half jaar zijn.

De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2020 kunt u gebruikten om voor de gesubsidieerde peuteropvang een inkomensafhankelijke tariefstelling vast te stellen. Zie tabel hieronder:


De VNG Adviestabel ouderbijdrage peuteropvang 2021 kunt u gebruiken om voor de gesubsideerde peuteropvang een inkomensafhangelijke tariefstelling vast te stellen. Zie tabel hieronder:


Maatwerkoplossing (SMI)
Mocht het toch zo zijn dat u niet voor de kinderopvangtoeslag en ook niet voor de Asschergelden in aanmerking komt dan kunnen we wellicht tot een ‘maatwerkoplossing’ komen. Neem hiervoor contact op met De Rollebol.

Voor vragen omtrent de kosten, subsidieverstrekking en betalingen kunt u terecht bij Marie Vloon (eigenaar en hoofdleidstster De Rollebol).


Kinderopvang De Rollebol Coevorden
NL63 RBRB 0956 2281 00

Kinderopvang De Rollebol Dalen
NL18 RBRB 0706 6371 43