Kwaliteit en veiligheid

De Rollebol voldoet aan de verschillende veilgheidseisen en heeft daarvoor een aantal zaken vastgelegd.

In de Risico Inventarisatie Evaluatie Veiligheid staat beschreven wat mogelijke risico's zijn in het gebouw (vloeren, deuren, muren, elektra) maar ook (buiten) speelgoed, meubilair etc. Wat eventuele acties zijn en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Daarnaast beschikt De Rollebol over een Risico Inventarisatie Evaluatie Gezondheid. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met alledaagse hygiëne en materialen maar ook hoe om te handelen bij (insekten) beten, (extreme) warmte, medicatie etc.

Belangrijk: zieke kinderen kunnen niet op de speelplek komen of blijven. De leidsters kennen het ziekte protocol volgens de richtlijnen van de GGD. Ouders worden hierover geïnformeerd.


Inspectierapport locatie Coevorden 17 december 2018

Inspectierapport locatie Dalen 9 januari 2019